• копирайтинг
 • копирайтер
 • SEO копирайтинг, сео копирайтинг
 • рерайтинг
 • контент для сайта
 • наполнение сайта
 • написание статей, статьи на заказ
 • рекламная кампания
 • обслуживание сайтов
 • биржа статей
 • пресс-релизы
 • копирайт, копирайтеры
 • Borbás Tóni (majdnem happy end)

  |
  Bige Szabolcs Csaba képe

  A kisipari szövetkezet elnökét nyugdíjazták. Tóni lett az új elnök. De ez semmi változást nem hozott az életében, legfeljebb arrogánsabb lett. Az esti italozás hamarabb kezdődött, már délelőtt belemerültek a munkatársakkal, vendégekkel, üzleti partnerekkel az elnöki szobában.
  Kezdte lenézni az embereket állandó alkoholgőzös állapotában, mindenkinél különbnek, okosabbnak képzelte magát.
  A szövetkezeti nagygyűlést követő összejövetelen ismerkedett meg Annával, a kollektív gazdaság könyvelőjével. Más volt, mint az eddig megismert asszonyok, lányok. Nem volt szép: az arca csontos, szája szigorú, alakja inkább sovány, mint karcsú. A mosolya ellenben egész lényét átvarázsolta.
  - Magának mindig mosolyognia kellene – szólt át az asztalon, ahol ültek –, a világ is megszépül a mosolyától – tette még hozzá.
  - Miért? Csúnya a világ? – replikázott Anna.
  Cinikus, gunyoros beszéde meglepte Tónit, de azt is megérezte, hogy a felszín alatt komoly műveltség húzódik, ami teljesen elüt saját és eddigi ismerősei gondolatvilágától. Bár Anna nem biztatta, Tóni kereste a társaságát, s inkább a vendéglői törzsasztalát is elhanyagolta, ha kilátás volt rá, hogy valahol találkozhattak. Lassan Anna tartózkodása is alább hagyott, még a szüleihez is elvitte.
  Egy számára idegen világba csöppent Anna révén. Történelemről beszélgettek, de nem a hivatalos álláspont tételeiről. A közelmúlt irodalmáról vitatkoztak, de nem az iskolai tananyagban szereplő művekről. A ma élő költők író közül azokat emlegették, akik nem voltak szimpatikusak a hatalomnak. Sokszor nem értette, miről folyik a szó, de átallotta rákérdezni.
  Nem volt ez szerelem, ami kialakult köztük, hanem valamiféle sóvárgás az ismeretlen, a más iránt. Annát vonzotta a szókimondó, sokszor durva faragatlanság, Tónit pedig a szinte misztikus, jelképekben élő szellemiség.
  Annának mindenről egy verssor, egy cím, vagy egy dal jutott eszébe, és a társaságához tartozók, a családja ezt nem csak természetesnek találta, hanem hasonlóval még meg is toldotta. Ebbe Tóni soha nem tudott részt venni. Ilyenkor a maga módján hangoskodva igyekezett magára vonni a figyelmet, igyekezett a középpontba kerülni, és a durva, közönséges beszéd palástja mögé bújt. Nem akart a körön kívülre rekedni.
  - Kicsit mérsékeld magad – szólt rá ilyenkor Anna.
  - Mérsékelje magát a hóhér! – válaszolta – Nem bírom ezt a nagyképűen kényeskedő bandát.
  Anna nem sértődött meg, sőt még imponált is neki Tóni szembeállása.
  Lassan melegedtek össze, de vonzódtak egymáshoz, mint tűz a vízhez, és hiába berzenkedett Tóni, lassan az Anna környezetéhez idomult. Helyesebben fejezte ki magát, választékosabban. Megtanult késsel, villával enni. És kevesebbet trágárkodott. Mind ezt anélkül, hogy maga észrevette volna vagy, hogy tudatában lett volna.
  A vége az lett, hogy egy este a már idős apjával együtt kereste fel Annát és szüleit.
  - Őseink szokása szerint – szólott idős Borbás Antal – az apa joga és kötelessége, hogy gyermeke nevében, a gyermeke helyett ő mondja ki a szót sorsdöntő ügyekben.
  - Apám, ne legyen olyan ünnepélyes!
  - Most te, fiam nem szólhatsz egy szót sem. Mi ketten beszélünk csak, a két családfő.
  - Ott hagytam abba – terelte magát vissza a kiinduló ponthoz –, hogy mi az apa dolga a fontos kérdésekben. Ez pedig fontos, sorsdöntő kérdés, amit kegyeddel most meg kell tárgyalnom.
  - Hallgatom, Borbás Antal – vetette közbe Anna apja.
  - Ezen két gyermek jövendője a tét ma. Tisztelettel megkérem Anna leányuk kezét Antal fiam számára!
  Nagy összeölelkezés lett a válasz, Anna anyukája sírva fakadt, az apukája pedig poharakat tett az asztalra.
  - Isten éltese az ifjú párt! Becsüljétek meg egymást! – hangzott a rövid pohárköszöntő.
  Így lett Tóniból házasember.

 • копирайтинг
 • рерайтинг
 • рекламные статьи
 • слоган
 • нейминг
 • сео копирайтинг, SEO копирайтинг