• копирайтинг
 • копирайтер
 • SEO копирайтинг, сео копирайтинг
 • рерайтинг
 • контент для сайта
 • наполнение сайта
 • написание статей, статьи на заказ
 • рекламная кампания
 • обслуживание сайтов
 • биржа статей
 • пресс-релизы
 • копирайт, копирайтеры
 • Csöndhozó városom

  |
  gosivali képe


  – A 750 éves Győrhöz 2021. tavaszán, pandémia idején –

  Pasztell selyemben ébred a város;
  könnyű hullámzás a hajnal melege.
  Sóhajos utcákon fénylő, vén kövek
  jajonganak ma lépteink nyomán,
  kőhidak alatt bujkáló szelídült vizek
  találkoznak, suttognak sejtelmesen,
  és álmos boltívek, csillagéjből nyúló
  kupolák, templomok, terek,
  sikátor csendjében élni indulnak
  a gyűrött emberek.

  Napfény fut át a fáradt arcokon;
  tört fénymosoly, halk, méla óhajon
  születő sóhajok ajkukon. A város
  törődött pompája biztatón üzen:
  élni még, élni kell! ¬ és árkádos úton
  fényesült ős-kövek súgják: menni,
  menni még, emberek!

  Én Városom! Biztató, örök távlatom!
  Áldás- és kegyhozó templomkövek!
  Szavakkal elmondani nem lehet,
  milyen hatalmas bennem a tisztelet,
  a féltés, a szeretet irántad ma is,
  mikor a világ fájdalmát dédelgetem;
  könyörülj a bús emberszíveken,
  halld meg imám, erősítsd
  csöndesült hitem!

  A szelíd partokon jó eltűnődni még,
  ahol lábunkhoz érnek a folyók fölé
  lágyan lehajló hidak; mesélő éjlámpák,
  sejtelmes fényívek… Ahol áldanak
  minden városlakót és idegeneket
  a templomok arany keresztjén játszó
  csillagok, s mint égi jelek, beragyognak
  a türkiz és smaragd templomablakon,
  át a homályban hallgató, komor padsorokon,
  ahol most szilánkosra tört áhítat honol.

  Ó, gyermeki ős-hitek!
  Hadd maradjunk még közöttetek,
  hadd lüktessen imára kulcsolt
  tenyerünkön még a vér, hadd áldjuk
  a város szentjeit és hőseit, míg a várfalon
  átderengő fényben őseink porán
  emlékezés lángja lobog át, és imák
  hangzanak: teremjen végre béke,
  csönd megint a korhadó fejfák alatt.

  Uram! Itt sóhajokat kellene hallanod,
  véres századok hódolat-neszét, de az ősi
  halott-negyed is néma most, és a nép
  – gyermek és öreg – hosszan elmereng
  a lét szomorú, könnyázott peremén,
  rettegve a végnek, a befejeződésnek,
  a földi számkivetettségnek, örömnek,
  mosolynak, alázatos szónak – mindennek,
  mi éltet – búcsúzó, gyászos énekén…

  Rózsaszínű ma a délután…
  Fénysávot vet a felhőkbe a csend
  városszerte, és valami halk zümmögés
  szólít – mintha üzenne: ez a föld itt
  az életed, anyád, szerelmed, gyermeked,
  gyönyörű városod, mely arcod felemeli,
  hogy sóhajok közt is az égre nézz,
  míg átviláglik léteden újra a fény,
  és dalolni kezdenek az ismerős vizek
  a fáradt-szép, hajnali csöndben.

 • копирайтинг
 • рерайтинг
 • рекламные статьи
 • слоган
 • нейминг
 • сео копирайтинг, SEO копирайтинг