• копирайтинг
 • копирайтер
 • SEO копирайтинг, сео копирайтинг
 • рерайтинг
 • контент для сайта
 • наполнение сайта
 • написание статей, статьи на заказ
 • рекламная кампания
 • обслуживание сайтов
 • биржа статей
 • пресс-релизы
 • копирайт, копирайтеры
 • Egy ember

  |
  Babják Krisztián képe

  Mottó:

  "Galamb leszáll, leget hasít
  A félelmetes fényü tűzzel,
  Melyből lángnyelvek hirdetik,
  Hogy bűnt és tévelygést mi űz el.
  Nincs más remény, csak ez segít -
  Válassz: a máglya vagy a máglya -
  A lángtól megválthat a lángja.

  Ki gyötör így? A Szeretet.
  Furcsa Név - ez fog kínba minket,
  Mert az ő keze szövi ezt
  A tűztől tűrhetetlen inget.
  Ne is reméld, hogy leveted -
  Ha élsz, lélegzel, ez az ára:
  A lángra juthatsz, vagy a lángra."

  (T. S. Eliot - Vas István fordítása)

  0.

  EZÉRT

  ezért volt minden van minden lesz
  háló a kiszögellések között
  a tett a kell a nincs az ég között
  elvesztett lábak csonkjain keresztbe

  azért mert jó vagy jó mert rossz
  sokszögek jóságán körbe-körbe
  spirálisan kerékbetörve
  kétismeretlen lesz így egyre több

  azért vagy jó mert jó vagy rossz

  ezért volt minden van minden lesz
  az űr a tér a számok
  a túlnani tagadás
  az érthetetlen szárnyai

  világán szőttesül a világot szövő
  befonva önmagába önmagából
  míg felfeslik a megoldás

  - - - - -

  1.

  /Miféle hálót.../

  Miféle hálót szaggatsz te széjjel?
  Miféle rácson akad fenn a lábad?
  Megfeküdte gyomrod az alázat,
  önvádat vegyítve talmi kéjjel.

  Meddig zúz szét hajnalt még az éjjel,
  szét meddig veti izzó tűz a tájat?
  Holtodig hordod önös koponyádat,
  magad glóriázva vaksi reménnyel?

  (Miféle hálót vetsz ki a partra?
  Menedéket a nincsen-menedékben.
  Mindent fogni semmit sem akarva.

  Miféle rácsot emelsz a szabadba?
  Hatalmas agancsú, büszke énem,
  mennyezet kékjére felakasztva.)

  - - - - -

  2.

  /akaratok fényébe zárt.../

  akaratok fényébe zárt semmi
  korán kelni kényszerít a nap
  mindig boldog, mindig boldogabb
  én csak, én; általam te lenni

  akaratom fényébe zárt lenni
  te, csak te; mondd: lenni általad
  mindig boldog, mindig boldogabb
  rémálmok nyitotta puszta semmi

  Tiszta semmi. Puszta vágy. Ítélet.
  Bánhatatlan akarat alapja.
  Fényszóró-kutatta szűk kalitka.

  Így akartam. Véghetetlen élet.
  Énem elnyert tenmagamra ébred.
  Tökéletes világ megértett titka.

  - - - - -

  3.

  2 + 1 + 3 + 8

  Kommt, ihr Töchter, helft mir klagen
  Elvetted a zenét
  és a fényt is tőlem
  Holz zum Kreuze selber tragen

  Sehet - Wen? - den Bräutigam
  Elvetted az oltárt
  és az ént is tőlem
  Seht ihn - Wie? - als wie ein Lamm

  Sehet - Was? - seht die Geduld
  Nincs zene csak ő; nincs fény csak ő
  nincs oltár csak ő; nincs én, se ő

  Seht - Wohin? - auf unsre Schuld
  Hallgass - nur sie; nur sie
  O Lamm Gottes, unschuldig...

  - - - - -

  4.

  HIMNUSZ

  Istennő, ki szavaddal az áradatot lecsitítod,
  poklokra ablak magad is, poklokra vetsz zabolát,
  szél jár-kel a templomromokon, szítva szelíd izzásra a szentélyt,
  tűz kapuja - fegyelemtört, megtörhetetlen erő,
  láng csap fel szakadékos mélyről, az édes, a rettenetes,
  tűz kapuja - tavaszok tiltott gyökere, mindhalálunk,
  darabokra szaggatottak, zúzatva büszkeség romjaivá,
  tűz kapuja, szerelemnek hazudott kezdete minden mélynek -
  üdvre ölő, szabaddá elemésztő, eredetlen űr,
  kaputlan öl, telt nemlét, a Legszebb fagyott iszonya,
  hamvaszthatatlan irtva a tűzbőleredteket hamuvá,
  forgószélseperte koponyák nektárját teljig ürítve,
  kiszaggatott szavakkal, szélbeszórt ágak, nyögjük a mondhatatlant -
  Istennő, érted e szótlan imánk.

  - - - - -

  5.

  KOMMENTÁR HÖLDERLIN EGY KÉSEI VERSÉHEZ (MNÉMOSZÜNÉ, HARMADIK VÁLTOZAT, RÉSZLET) -

  felhasználva Pilinszky, Picander, Buddha, Sankara, Nádas Péter, egy zen- (csan-) szerzetes, Novalis, a Biblia és német evangélikus korálok szövegeit vagy szavait (a kommentár "//"-ek között van, az idézetek dőlt betűvel vannak jelölve; az "átfordulás" "umkippen"-ként értendő)

  - - -

  Megérett a gyümölcs, tűzbe merülve, főve,

  //héjafosztva, pőrén, lángban, vérben, átkozott//

  megkóstolták e földön, s az a törvény,
  hogy minden befelé nyomuljon, kígyószerűen,

  //iszonyu terhe az én vérem, kígyóvá válva,
  asszony, asszony, méhed spirálisában, a kebleden szoptatott//

  próféta módján, álmot látva
  az égi dombokon. És sokat
  kell elbírnunk, miként
  vállunkon a hajótörés
  terhét. De gonoszak
  az ösvények. És ez méltánytalan.

  //Befiehl du deine Wege -
  a keresztgerenda, a tető főgerendája, az éntől lucskos,
  a Kálí szájában porrá őrölt -
  Anya, Anya, karjaidban megfeszítve,
  útjaidon a por, a koponyák mennye, a híves Patak
  (belőle igyál útközben, azért emeld föl a fejed),
  zúzd szét, vedd rám, add magadra, zúzz szét, emlékezz -
  Erkenne mich, mein Hüter,
  gonosz, gonosz, gonosz, malaszttal teljes, áldott méz//

  Mint paripák vonulnak a fogoly
  elemek és a föld
  ősi törvényei. S mindörökké
  a határtalanba tart a vágy. De túl sokat...

  // - mindenütt, mindent áthatón, minden érzékszerv mögött én vagyok,
  rezdületlen egyensúlyban örökké, nincs számomra sem törvény, sem megszabadulás,
  nem vagyok sem az élvező, sem az élvezet, sem az élvezet tárgya,
  magam vagyok a megtestesült tiszta tudat és határtalan boldogság,
  Siva vagyok, Siva vagyok -

  elemésztett elemésztő, érzed a tüzet, ismered a tüzet, nincs irgalom -
  mint átfordulás a halál végtelenjébe, a Hazatérés,
  eltüzelt bárány húsa, ha találkozol vele, öld meg - ha találkozol Buddhával, öld meg,
  sok, túl késő, sok volt, túl késő már//

  ...túl sokat
  kell elbírnunk. S szükséges a hűség.

  //Ich will hier bei dir stehen -
  mindörökké, (hazugság), mindörökké, ne legyen úgy, (hazugság), legyen -
  von dir will ich nicht gehen -
  a te akaratod, (hazugság), a te akaratod, legyen, (hazugság), legyen meg -
  túl, túl, túl, jaj, túl//

  Mégsem kívánunk előre-hátra
  tekinteni. Csak ringatózni, mint
  a tenger ingó csónakán.

  //Wie soll ich dich empfangen -
  Ím, csodálatos ragyogásban
  áll előttünk a Kedvesünk... -

  und wie begegn' ich dir? -
  Foszd le, foszd le róla, szent, szent, szent,
  aki volt, van s eljövendő,
  a tiszta, a tiszta űr, hullámzás, Óceán, örök...//

  - - - - -

  6.

  HÖLDERLIN KOMMENTÁRJA ATHEOSZ EGY KÉSEI VERSÉHEZ

  Hátborzongató az egyedüllét.
  Idegenség van itt. Gyűlölet.
  Semmi sem mondható. A hiány tagadt meg.
  A soha. Az örök. Soha többé. Örökké.

  //Csak jel vagyunk, s mögötte semmi,
  kín nélkül vagyunk, s már-már elfeledtünk
  beszélni is a messzi idegenben.//

  Semmi sem maradt itt. A csend.
  A harc utáni űr. A szélkakas.

  //Szeretet jeleként
  ibolyakék a Föld.//

  Szavak kínját nem fogja össze gond.
  Emlékekét nem feledés.

  //Levegő takarja és idő
  a rémítőt, nehogy valaki
  imákkal túlontúl imádja, vagy
  a lélek.//

  Hűlt helye az ölésnek épít.
  Rommá ölelten szülnek gyilkosok,
  forrásuk igázta folyamokba fojtva.

  //Jel kell hozzá,
  nincs másképp, így-úgy, hogy napot és holdat
  hordjon a lélek, szétválaszthatatlan,
  és fusson, éjt-nap, az égiek meg
  melegedhessenek összeérve.

  Ám hogy az mit tesz, a folyam, nem
  tudja senki.//

  Nincs már semmi. Ez van.

  //Ami marad, csak a költők műve.//

  - - - - -

  7.

  EZ VAGY TE

  Ez vagy te: átélni feslő.
  Gyűlölsz, gyilkolsz, vágysz és megerőszakolsz.

  (Ruhákba mosva szenny: tiszta tűzbe sodrott áradat.
  Küzdelme lét; békéje hiány.)

  Én vagyok, valóban: az út és az élet.
  Szomjjal, kínnal fedem el az űrt.

  Ments meg! Kések bölcsőjébe tégy,
  véremmel moss, véreddel itass,
  bűnömmel vedd el a levegőt,
  jogoddal fedd el a fényt,
  ölelj vasaddal, bilincseddel,
  zárulj rám! Eged göröngyök disszonanciája -

  irtózat sodor, kitárt ég ölel,
  széthullt otthon roncsa sírod,
  megragadnak, nyüszítve menekülőt,
  s vetnek az iszonyat poklába
  (megragadom, nyüszítve menekülőt,
  s vetődöm iszonyom poklába) -

  fénnyé váltva lépek tükrökből elő,
  látom Istent a víztükrök mögött -
  holdak játéka vízen, égen -
  aranyló sugár olvad magába - nincs.

  - - - - -

  /fejfa/

  ÉL: 50 SZÓ - 10 MONDAT

  Találkoztam egy lánnyal. Timi a neve.
  Más dolgok is történtek még.
  Az ember élete mintha zajlana, folyna.
  Pedig áll. (Ama vak férfi a hídon.)
  Áll, azaz a folyó egyszerre folyik mindenhol, egy helyen.
  Fuldoklókat, néznek minket a hídról.
  (Szeretném a folyamot is megpillantani; de csak hullámok.)

  Szóval, találkozok egy emberrel.

  - - - - -

  2007. okt. - 2008. júl.

 • копирайтинг
 • рерайтинг
 • рекламные статьи
 • слоган
 • нейминг
 • сео копирайтинг, SEO копирайтинг