• копирайтинг
 • копирайтер
 • SEO копирайтинг, сео копирайтинг
 • рерайтинг
 • контент для сайта
 • наполнение сайта
 • написание статей, статьи на заказ
 • рекламная кампания
 • обслуживание сайтов
 • биржа статей
 • пресс-релизы
 • копирайт, копирайтеры
 • Szavakkal festett képek

  |
  gosivali képe

  Szavakkal festett képek
  (Vehofsics Erzsébet fotói Gősi Vali verseivel)

  Előszó

  E kiadvány két nagyszerű alkotó: Vehofsics Erzsébet (Zsóka) fotográfus és Gősi Vali költő munkáit tartalmazza. Mindketten a Győri Antológia Irodalmi és Művészeti Alkotó Közösség (GYAK) tagjai. Az itt folyó alkotómunka során megmutatkozó szépségimádatuk, természetszeretetűk, művészet iránti rajongásuk szoros barátsággá érlelte kapcsolatukat, melynek során kialakult bennük az egymás műveire való fokozott odafigyelésük, később pedig az együttes alkotói tevékenység igénye is. Egy közös kiállításuk anyagát tartalmazó nyomtatott könyvecske (Szavakkal festett képek) bővített kiadása ez az album.
  A fotó és a vers műfaji szempontból sok rokon vonást mutat: a képszerűség, a láttató erő, a szépség, a művészi igénnyel megfogalmazott mondanivaló mindkét alkotás sajátja. E kiadvány cím nélküli, gyönyörű színes természetfotóit a versek (kisprózák) értelmezik, érzelmi, hangulati, gondolati többletet adva nekik. Gősi Vali írásai nem közvetlenül a fotók ihletésében születtek. Az alkotók csupán egymáshoz rendelték a műveket témájuk, valamint rokon képrendszerük alapján. A versek ily módon a fotók címének helyébe lépnek, és kisebb-nagyobb mértékben gazdagítják (tovább festik) üzenetüket.
  Mindkét alkotó nagyszerű művekkel szerepel e kiadványban. A kettejük hasonló finom lelkisége a képeken is, a verseken is átsugárzik. Vehofsics Erzsébet kiváló technikai megoldásokkal készített fotói a legszebb tájakat tárják elénk gazdag színvilágukkal, az erős és pasztell színek, árnyalatok játékával, a mondanivalónak megfelelő különleges beállításokkal, bravúros lényegkiemelésekkel, melyek által mindegyik odavonzza a tekintetet, ahová kell.
  Változatos képekkel varázsolja elénk a magyar tájra jellemző különleges szépségeket hordozó évszakokat. A valóság és az álomszerűség finom áttűnésekkel jelenik meg rajtuk. Kedvenc motívumai közé tartoznak a fák, a virágok, az erdőképek, a folyók, patakok, (ritkábban) a tenger, az égbolt játékai, a sokféle alakú és színű felhők, a havas, ködös témamegjelenítések stb. Vehofsics Erzsébet különösen kedveli az őszi színekben gazdag, valamint az éteri fehérségű havas tájak ábrázolását, de a virágok által közvetített üzenetei is figyelemre méltóak szépségükön kívül.
  Gősi Vali verseiben ezek a motívumok emlékeket, álmokat, különböző érzelmeket, víziókat hordoznak, többletet adva a képek látványelemeinek.

  A költemények finom líraisága, zeneisége, képgazdagsága sokféle mondanivaló közvetítésére alkalmas. A költő a lelkében lejátszódó folyamatok megfogalmazásával, a fotókhoz kapcsolt asszociációival, sugallataival szélesre tárja azok üzenetspektrumát.
  Az öröklét negatívja (3. oldal) című vers pl. a 2. oldalon látható fotóhoz kapcsolódik, melyen egy domb tetején, közel az éghez ülő nőalak (maga a költő) a valóságtól kissé elszakadva, mintha imádkoznék. A költemény ezt a gyönyörű táj által keltett fennköltséget, a kitárt lélekkel való Istenhez fordulást fejezi ki: könyörgést az elhunyt szeretett hozzátartozók és a zöld fenyvesek életre leheléséért.
  A különböző évszakokban, napszakokban és más-más tájegységekben, vízpartokon lefotózott fák, facsoportok, erdők képeihez Gősi Vali szebbnél szebb verseket kapcsol. Különösen a fák iránti csodálata, tisztelete fogalmazódik meg bennük: tanuljunk tőlük fölfelé élni és erősen tartani magunkat, egyenes derékkal kiállni a viharokat – sugallja Akár a fák című versében (16. o.) egy aranysárga-barna levelű, ég felé nyúló, fekete törzsű fákat ábrázoló kép (17. o.) kapcsán.
  Vehofsics Erzsébet fotóinak színvilága is megragadja Gősi Valit. A pillanat című vers (44. o.) pl. egy csupa kék színben elénk táruló kép (folyó, két partján sűrű erdőkkel, felül a mindent átölelő ég – 45. o.) látványa által kiváltott különleges varázslatot fogalmaz meg: a víz tükre, az ég azúrja, a mindent átjáró kékség békét, örökkévalóságot sugároz, melyben a lírai én önmagára lel.
  Az őszi képek színei talán a legszebbek, amint az egyre alacsonyabban sugárzó nap fénye ámulatra méltó módon festi meg aranyra, sárgára, barnára a zöld leveleket a fákon. Egy fehér, kanyargó erdei út, mellette lehullott rozsdabarna-sárga levelek, kétoldalt sötét törzsű fák látványa, amint a lombok közt finoman átszűrődik a fény (50. o.) az eltávozott anya kedves álomalakját idéző látomás megfogalmazására indítja a költőt (Suttogó áhítat 51. o.).

  A havas képek fehérsége a végtelenséget, az örökkévalóságot, az adventet, a karácsonyt juttatják Gősi Vali eszébe. (Talán a várakozás 7. o.)
  Vehofsics Erzsébet költőként, íróként is bemutatkozik e kiadványban. Néhány képéhez maga illesztett verseket, kisprózákat. Esőcsepp című kisprózáját (99. o.). egy káposztalevélen csillogó kisebb-nagyobb vízcseppeket láttató fotóhoz (98.o.) társítja, melyek a levél sötétzöld színét tükrözik vissza. Az írás ennél többet mond: az esőcseppek játékát, ide-oda gördülését apró képekben villantja fel, majd a képzelet segítségével az arcon lecsurgó öröm- ill. bánatkönnyeket is hozzátársítja, miként a virágszirmokon futkározó napsugarak ragyogását ugyancsak.
  A fotón (101.o.) viharban kőgáton felcsapódó hullámok, haragoszöld színű, háborgó víz, a háttérben sötétkékből átmenő világoskék, majd fehér színű égbolt látható. Az Akkor című vers (100. o.) tomboló vihar képeivel indul: áradó folyó, gátakat átszakító hullámok leírásával, majd e természeti erők bilincseket darabokra törő látomássá válnak, felszárnyal a szabadság madara, s a vihar utáni csendben az égen felragyog a szivárvány.
  A Szavakkal festett képek című, nem mindennapi színvonalú kiadvány két nagyszerű alkotó igaz barátságából eredő közös művészi tevékenység csodálatos terméke. Mind a fotókat, mind a verseket szépség, láttató erő, finom líraiság, a látványra való rácsodálkozás öröme hatja át. Az örökkévalósággá váló gyönyörű pillanatok megragadásának igénye sugárzik belőlük.
  Csáky Anna

  __________________________________________

  Szigeti E könyvajánló

  A kép és szó csodálatos harmóniáját adja Gősi Vali és Vehofsics Erzsébet Zsóka új, közös könyve. Vali verseiből, melyek a lélekből jönnek és a lélekhez szólnak, könnyen összeállítható lenne egy tartalmas, mély érzéseket hordozó verseskötet, Zsóka képei pedig, mint a természetből mesterien elkapott pillanatok, lenyűgözően szép fotótárlat anyagát képezhetnék. Együtt azonban ezek az alkotások egymást erősítve indítják el képzeletünket, és szólnak igazán örömről, bánatról ébredésről, elmúlásról, szeretetről, hiányról. És persze a természetről. Mi sem mutatja ezt jobban, mint a gyönyörű felhőképződmény és a képhez tartozó vers sorai: „s mint képtelen csoda / feltűnik a horizonton / egy angyal mosolya” - Angyal-mosoly. Hosszan sorolhatnánk még hasonló példákat e gyűjteményből.
  De miért kellene meglepődnünk e nagyszerű találkozáson? A szerzők mindegyike jártas mindkét kifejezésformában: Zsóka amellett, hogy fotós, költő és író is – versei szintén megtalálhatók e könyvben –, Vali pedig a szintén fotós férje mellett él a képek világában. A köztük lévő szoros barátság, a mindkettőjükre jellemző érzékenység ember és természet iránt további adalék e csodálatos összhang kialakulásához.
  Szeretettel ajánlom ezt a könyvet mindazoknak, akik készek egy szép utazásra a képek és szavak lenyűgöző világában.

  Győri Andor

  ________________________________

 • копирайтинг
 • рерайтинг
 • рекламные статьи
 • слоган
 • нейминг
 • сео копирайтинг, SEO копирайтинг