• копирайтинг
 • копирайтер
 • SEO копирайтинг, сео копирайтинг
 • рерайтинг
 • контент для сайта
 • наполнение сайта
 • написание статей, статьи на заказ
 • рекламная кампания
 • обслуживание сайтов
 • биржа статей
 • пресс-релизы
 • копирайт, копирайтеры
 • A férfi és a madarak

  |

  Bolond volt? Senki nem tudta, még saját maga sem. Láthatólag normálisnak tűnt.
  Vékony alakján kopott vászonnadrág és ing. Kellemes, nyitott tekintetű arcát rendezet haj keretezte, kezei ápoltak voltak.
  Miért gondolták a körülötte tolongó emberek, hogy bolond? Mert mozdulatlanul guggolt a parkban, kitárt karokkal. Nem pénzt koldult, mint a szegény emberek, hanem a fák felé nyújtotta karjait.
  Senki nem volt a közelében. Néhány bokorral és fával körülvett tisztáson látták őt a kavicsos úton sétálók. Szemét lehunyva, arcát a nap felé fordította, s arcán furcsa mosoly vibrált.
  Körülötte madarak, mindenütt. Tíz vagy száz veréb, öregek és fiatal fiókák ugráltak a fűben. A vállára telepedtek és nyitott tenyerére. Voltak vadgalambok, és néhány feketerigó is.
  A sétálók megálltak néhány percre, hitetlenkedve nézték a mozdulatlan embert és a madarakat, majd folytatták útjukat. Néha fiatal vagányok kiabáltak feléje.
  – Hé, te bolond! Mit csinálsz a madarakkal?
  Még csak nem is hallotta. Az volt a meglepő, hogy a vagányok soha nem mentek a közelébe. Nem tudták miért, de nem volt bátorságuk rátámadni a mozdulatlan emberre.
  Soha senki nem látta mikor érkezett, honnan jött és mikor ment el. Csak ott volt.
  A park körül rengeteg gépkocsi közlekedett. Gépkocsi hordák hömpölyögtek végtelen sorban, maguk körül a benzin szagát árasztva. A park közepén a fák és a guggoló férfi égnek tárt tenyerével és a madarak, egy más világ volt. A madarak és az ember, a béke szigete voltak. A csend. A tisztaság.
  Egyre több madár érkezett. Előbb a sirályok, majd a fecskék cikáztak feje és lehunyt szemei körül. Néhány egerészölyv és karvaly körözött felettük, de a kis madarak nem féltek. Éjjel a park körül a lakók hallották huhogni a baglyokat. Éjjeli madarat soha senki nem hallott a városban.
  A lakosok beszéltek róla. A madarak gyülekeztek körülötte, s annyian voltak, hogy félni kezdtek tőlük. Még az újságok is írtak erről. Egyik reggel egy televíziós társaság kocsijai érkeztek egy időben több rádióállomáséval.
  A felvevőgépek dolgoztak, a vakuk fényei cikáztak, de a férfi nem nyitotta ki szemeit. Nem is tudta talán, hogy jelenléte megzavarta a köznyugalmat, amíg egy szép napon a bámészkodók észre nem vettek egy rendőrt.
  Léptei megriasztották a madarakat és elrepültek. Nem voltak mesze, csak a szomjazó fák és bokrok poros leveli közé rejtőztek. Régóta nem esett már.
  A madarak eltűntek, s körülötte nem volt más csak a nap és a fák.
  A rendőr a férfi előtt állt. Az megérezte árnyékát és szemeit kinyitotta. Szemei kékek voltak, mélykék, mint az óceán. Megmérhetetlenül mély. Nem mosolygott többé.
  – Miért? – kérdezte.
  – Én kérdezek – válaszolt a rend őre. – Mit csinálsz itt?
  – A madarakkal beszélgetek – mondta a férfi. Hangja lágy és mély volt, meglepő egy ilyen sovány embertől.
  – A madarakkal?
  Az újságírók mindent felvettek. A párbeszéd elárasztotta a világot, a mikrofonok, kábelek, technikai gépkocsik, antennák és műholdakon keresztül.
  – Beszélnek hozzád a madarak? – Gúnyos mosoly torzította el a rendőr arcát.
  – Nem hallja őket? – Tekintetét a rendőrre szegezte, s ez a tekintet megijesztette a rend őrét. Hátra lépett.
  – Te jó Isten... Teljesen bolond vagy – kiáltott, hogy zavarát rejtse.
  „ Ne mozdulj!” – ordította, és fegyvert rántott, a mozdulatlan férfira szegezve azt. Kapkodva beszélt hordozható telefonjába.
  „Mindjárt megérkeznek az orvosok és bolondokházába csuknak majd mert zavart okozol…”
  – Mit okozok? – kérdezte a férfi, de a rendőr nem válaszolt. Félt. Fogait csikorgatta, mert a másik mosolygott, egy szomorú, fájdalmas mosollyal.
  – Ne mozdulj…!Ne mozdulj…!
  Nem mozdult.
  Senki nem vette észre, hogy az ég beborult. Kora reggel óta nyugaton halmozódtak a felhők, és a kezdeti szellő megváltozott. Egyre erősebb széllé vált. Az egész világ őket nézte. A gépek lencséit a rendőr fegyvere és a tenyerét égnek fordító szomorú mosolyú guggoló férfire szegezték.
  A levelek között nem csiripeltek a madarak, mióta a rendőr megszakította beszélgetésüket az emberrel.
  A férfi újra lehunyta szemeit, fejét lehajtotta és kitárt karjai teste mellé hullottak. A közeledő szirénák üvöltését egy hirtelen széllökés zúgása fedte el. Egy villám csapott egy közeli fába, s hirtelen heves zápor szakadt rájuk.
  Mintha egy vízcsapot nyitnának ki. Vízfüggöny, viharos szél, villámok sújtottak a városra, a parkra.
  Mindenki menekült. A képernyőkön az utolsó, remegő képen látták a férfi lehajtott fejét a szélrohamok alatt és teste meghajolva állta a természet elszabadult dühét.

  Másnap reggel, amikor a nap ismét felkelt, s hétágra sütött a parkra, a kizöldült fűre, a tisztáson a fák, a letört faágak, leszakított levelek között senki nem volt. Még a madarak is eltűntek.

  Száz évvel később a Madárember imádói kíméletlenül kiirtották a madarak vadászait.

  *

 • копирайтинг
 • рерайтинг
 • рекламные статьи
 • слоган
 • нейминг
 • сео копирайтинг, SEO копирайтинг