• копирайтинг
 • копирайтер
 • SEO копирайтинг, сео копирайтинг
 • рерайтинг
 • контент для сайта
 • наполнение сайта
 • написание статей, статьи на заказ
 • рекламная кампания
 • обслуживание сайтов
 • биржа статей
 • пресс-релизы
 • копирайт, копирайтеры
 • A harmadosztályú kupé

  |
  Kisslaki képe

  Takács Zoltán illusztrációja

  A kesebajszú kalauz, visszaadta a napszámos jegyét.
  – Ez a biléta nem jó!
  A harmadosztályú kupéban a hőségtől elpilledt utasok felkapták a fejüket. Végre valami
  esemény! A napszámos zavartan vakarta a fejét, s lenézett a lábánál várakozó vödörbe, mintha
  onnan a malteroskanáltól várna választ.
  Végül is kibökte:
  - Má’ méne’ lenne jó? -, hiszen frissen vettem Kanizsán.
  – Mert csak Berényig szól! És már elhagytuk Boglárt is. Guberálja csak elő azt a
  pénzesacskót. Büntetést fizet!
  - De kalauz úr, azért mert elaludtam?
  - Az a maga baja.
  - A pallér vár Berényben. Má’ úgyis odavan a fél napszámom. Úgy igaz, ahogy engem Kispál
  Bélának hívnak! Most mehetek vissza – fogta kezébe a vödröt, mert már lassított a vonat.
  A konduktor szó nélkül visszaadta a jegyet, de megjegyezte magának a pofát. Ha még itt
  éri később, ledobja a vonatról.
  Középső ülésen özvegy Tóth Mari terpeszkedett. Siófokra vitte a falvédőit a piacra. Ő nem
  vett jegyet, mert máma Józsi a kalauz. A keresztfia. Ezért is pakolta tele a kupét. Még a lába
  elé is jutott egy vesszőkosár, ahonnan három liba bámulta a spárgával összekötött lábú két
  csirkét. Azok ott a földön sem bírtak magukkal. Össze- összerúgtak, mert unták egymás
  közelségét.
  Igaz, Tóth Marinak nem volt papírja baromfit eladni, de a libákra már foglalót adott a
  Spitzer Salamon.
  A kupéban ülő kockásruhás úr, elkeseredve nézte a szárnyas menazsériát.
  – Lejjebb húzná az ablakot tisztelendő úr? – fordult elkínzott arccal a paphoz, aki
  breviáriumot olvasott a belső ülésen. Mellette felpattant a kövér sörfőző.
  - Majd én. Jobban elérem. – Miután betódult a friss levegő, mindenki fellélegzett. A libák
  zsibongani kezdtek, csak a csirkék acsarkodtak még.
  - Az úr miben utazik? – fordult a sörmester a snájdig vigéchez, miután visszaült.
  - Bajuszkötő, hózentráger, na meg rövidáru, nevem Hirsch Lipót - evvel szolgálatkészen
  kinyitotta a bőröndjét. Hogy abba mi minden belefért? Te jó Isten! Még a kalauz keresztanyja
  is felemelkedett, hogy jobban lássa az ügynök portékáit. Beledugta az ujjait az ezer cikkel teli
  dobozba, és értően turkált a hímzőtűs rekeszben. Fitymálta, visszadobta, majd kinyittatta a
  szalagokkal teli skatulyát. Aztán ismét a horgolótűk hegyét próbálgatta a tenyerén.
  Bélát nem érdekelte a kirakódás. Kalapját arcára billentve aludt a pappal szemben. Még a
  bajuszkötőt próbálgató sörmester se zavarta álmát.
  Már jócskán fogytak az állomások, de még nyitva volt a bőröndbolt. Az özvegy vett is
  három kötőtűt, és hét rőf kékselymet. Lipót formába lendült. A papnak el akart adni egy pipát,
  mert, ahogy mondta, keresett cikk manapság a Vatikánban. Az egyházfi nem dohányzott, de
  nem állta meg szó nélkül:
  - Milyen zsidó maga, ha még a sabbatot sem tiszteli?
  - Kérem én konvertáltam. Szombaton keresztény vagyok – vont vállat a vigéc, s
  kipillantott az ablakon. Erre sebesen inkasszált, mert már csak lépegettek a villanydúcok a
  pálya mellett. A kofa is előhúzta a csirkepárt a pad alól, és a libákra rakta, hogy könnyen
  lehessen fogni a kosarat. A vonat döcögve átkattogott a váltón, mire a napszámos felriadt.
  Kábán forgatta fejét.
  – Hol vagyunk? – kérdezte rémülten, de helyette a belépő kalauz válaszolt.
  - Siófokon! Már üzentem a csendőrért. Az őrszobán majd ellátják a baját!

  - Na te szegény! – sajnálkozott az özvegy.
  - De ha már itt fogják, segítene leszedni a pakkot?
  – Majd én kiadogatom – szólt közbe a vigéc. Miután megálltak, Kispál átvette az ablakból
  a málhát, s egy hordárkocsira rakta. Időközben odaért a csendőr. A kalauz szalutált:
  - Ez az ember utazott jegy nélkül – mutatott a rakódó legényre. A vörösképű hatóság
  dühbegurult.
  - Menjen a fenébe! Megölték a trónörökös Őfelségét, s ilyen marhasággal zavar? –
  ordította az őrmester.
  - Maga meg hordja el magát – lökte mellbe Kispált.
  A legény áldotta a sorsot, hogy éppen ma történt a tragédia. Evvel megúszott egy nagy
  verést az őrszobán.
  Időközben a merénylet hírére, tömegével szálltak fel a rémült nyaralók, hogy otthon
  legyenek a bizonytalan időkben. A vonat elindult, de a kalauz még mindig értetlenül csóválta
  a fejét a lépcsőn.
  Kispál Béla már a piac felé tolta a kordét, mikor a kofa észrevette, hogy sántít a legény.
  - Már rossz lábbal születtem. De Jolinak így is kellek. – értette félre a kofa tekintetét.
  - Attól még férfi a férfi; na de mondja, maga már reggel ide készült, nem?
  - Igen. A mátkámhoz. Itt főz a Spitzernél.
  Amíg a legény berámolt a piacon Mari bódéjába, addig az asszony egy zsákba tette a
  szárnyasokat. Bezárta a boltot, és elindultak a kikötő felé. Már sötétedett.
  - Most elmegyünk ahhoz a Jolihoz, nekem is ott van dolgom. – mondta, de Béla nem
  válaszolt, mert vállán lázongott az élőáru. A kocsit az állomáson hagyták, majd továbbmentek
  a Fürdősétány felé. Útközben izgatott csoportokba ütköztek, de Spitzernél csend volt, mert a
  főkapitány már betiltotta a zenét. Tóthné bement a vendéglőshöz, s leadta a szárnyasokat.
  Mikor kijött, egy kétkoronást nyomott Béla kezébe.
  – Na, Isten áldja, s adja, hogy boldogok legyenek ebben a gonosz időben.
  Alig tűnt el a néne, elsötétült az étterem, s kisvártatva kilibbent Ilon. Némán átölelték
  egymást. Később, mikor levegőt kapott a lány, megszólalt:
  - Spitzer úr azt mondta, hogy két hét múlva már dolgozhatsz nála, mert rövidesen hiányzik
  majd a férfikéz.
  Aztán elhallgatott a lány, nem kellettek a szavak. Némán egymásba figyelve lépegettek a
  náderdő peremén. Mire a szérűre értek, már egy ütemre dobbant a szívük. Aztán a sötét ég
  alatt jelent feledve egymásba zuhantak.
  Később Ilon boldogan nézte hanyatt fekve az eget, ahonnan imént érkezett vissza.
  Belesajdult a szíve a nagy boldogságba. Hálát adott az Úrnak, hogy olyan embert adott neki,
  aki alkalmatlan a hősi halálra. Később néha félálomban hallatszott el hozzájuk egy, egy
  hullám csobbanása, ha néha vadabbul csókolt rá a parti kövekre.

 • копирайтинг
 • рерайтинг
 • рекламные статьи
 • слоган
 • нейминг
 • сео копирайтинг, SEO копирайтинг